25%
 Máy Đo Huyết Áp Omron HEM-7120
10%
 Máy Đo Huyết Áp Tự Động JPN500