Que thử đường huyết Bayer Contour TS ( 50 que)

990,000₫

Mô tả

Que thử đường huyết Bayer Contour TS ( 50 que)


Mô tả sản phẩm

Que thử đường huyết Bayer Contour TS ( 50 que)

Que thử đường huyết Bayer contour TS

Que thử đường huyết Bayer Contour TS

  • không dùng công nghệ mã hóa.
  • Dễ dàng kiểm tra ngay khi mở hộp, sử dụng kiểm tra nhanh và đơn giản
  • Cho kết quả nhanh chóng, chỉ 5 giây.
  • Chỉ sử dụng một mẩu máu nhỏ 0.6 µL.
  • Que thử chỉ sử dụng cho máy đo đường huyết Bayer Contour TS (lưu ý có chữ “TS” ở sau tên máy)
  • Nhanh chóng và chính xác, Một sự kết hợp mạnh mẽ.
  • 1 hộp bao gồm 50 que thử.
  • 1 sản phẩm của tập đoàn Bayer


Xem Thêm Máy Đo Đường Huyết                


Xem Tất Cả Các Sản Phẩm


Sản phẩm khác