Que thử đường huyết Bayer Contour Next ( 50 que ) Đo Đường Huyết

990,000₫

Mô tả

Que thử đường huyết Bayer Contour Next ( 50 que )


Mô tả sản phẩm

Que thử đường huyết Bayer Contour Next ( 50 que )

Que thử đường huyết Bayer Contour Next

Que thử đường huyết Bayer Contour Next

  • không dùng công nghệ mã hóa.
  • Dễ dàng kiểm tra ngay khi mở hộp, sử dụng kiểm tra hàng ngày nhanh chóng và chính xác.
  • Cho kết quả nhanh chóng, chỉ 5 giây.
  • Sử dụng công nghệ MULTIPULSE cho độ chính xác cao.
  • Đánh dấu kết quả trước và sau bữa ăn, giúp bạn theo dõi đường huyết.
  • Chỉ sử dụng một mẩu máu nhỏ 0.6 µL.
  • Que thử sử dụng cho các loại máy đo đường huyết Bayer Contour XT, Bayer Contour Next, Bayer Contour Next EZ, Bayer Contour Next USB, Bayer Contour Next Link
  • Dễ dàng và chính xác, Một sự kết hợp mạnh mẽ.


Xem Thêm Máy Đo Đường Huyết                


Xem Tất Cả Các Sản Phẩm

Sản phẩm khác