Que thử đường huyết Bayer Contour ( 50 que)

990,000₫

Mô tả

Que thử đường huyết Bayer Contour ( 50 que)


Mô tả sản phẩm

Que thử đường huyết Bayer Contour ( 50 que)

que thử đường huyết bayer contour

Que thử đường huyết bayer contour:

  • No coding, không cần nhập code khi thay que thử.
  • Cho kết quả nhanh chỉ 5 giây.
  • Dễ dàng kiểm tra ngay khi mở hộp.
  • Chỉ sử dụng một mẩu máu nhỏ 0.6 µL.
  • Que thử sử dụng được cho các loại máy đo đường huyết: Bayer Contour, Bayer Contour USB, Bayer Contour Link. Bayer DIDGET®
  • 1 que thử chỉ sử dụng 1 lần. 1 hộp gồm 50 que thử.


Xem Thêm Máy Đo Đường Huyết                


Xem Tất Cả Các Sản Phẩm

Sản phẩm khác