Giường Khám Bệnh Nhân 1 Tay Quay

2,250,000₫

Mô tả

Giường Khám Bệnh Nhân 1 Tay Quay

- Chi Tiết Sản Phẩm:

Kết cấu gồm 2 cụm: Khung đầu và đuôi giường,khung giường và vạt giường.

Các bộ phận: Giường đơn có hộp,vạt giường,cọc treo mùn,bánh xe đẩy,niệm.

Đầu giường có thể nâng tới 80°.

Sản phẩm khác