Chính sách vận chuyển

-    Chúng tôi cam kết giao hàng theo tiêu chuẩn của Việt Nam Post ( bưu điện Việt Nam). Hàng đặt sẽ được vận chuyển đến bưu cục , từ bưu cục sẽ được kiểm tra từng sản phẩm. Không chứa các sản phẩm cấm vận chuyển. Các bưu cục sẽ chuyển hàng đến tận tay khách hàng theo thời gian đã cam kết.
-    Tùy theo khoản cách địa lý, chúng tôi sẽ báo trước quý khách thời gian giao hàng, nhận hàng và thanh toán dự kiến.
-    Các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, chúng tôi cũng sẽ báo trước quy trình giao hàng, phù hợp với đơn vị vận chuyển đã làm việc và thống nhất.
-    Chúng tôi sẽ thông tin trước mọi vấn đề cho quý khách hàng, nếu có sảy ra thiếu sót, chậm trễ, chúng tôi sẽ báo trước. Hoặc chiệu hoàn toàn cho phí gây thiệt hại cho phía khách hàng nếu vấn đề do lỗi giao hàng chúng tôi gây ra.
4.    Về phương thức thanh toán:
Chúng tôi chỉ sử dụng duy nhất phương thức thanh toán COD, là phương thức giao hàng, kiểm hàng, nhận tiền. Đó là phương thức an toàn nhất cho quý khách cũng như độ tin cậy khi hàng được vận chuyển qua nhiều khâu.